شرکت صنعتی فرزانکار (کنترل کیفی قطعات خودرو)

  • مدیر - کمال الدین فرزانه
  • تهران - منطقه 21 - جاده قدیم کرج - کیلومتر 19 - منطقه صنعتی اسماعیل آباد - خ. صنعت یکم - ک. دوم - مجتمع صنعتی کاوه - پ. 113
  • ،