کارخانه صنایع بیمارستانی مهران

  • مدیر - کاظم اکبری نخجوانی
  • شهریار - صفادشت - بلوار فروردین - خ. هشتم شرقی