دکتر اله قلی ردایی

  • مدیر - اله قلی ردایی
  • تهران - منطقه 18 - یافت آباد غربی - بلوار الغدیر - بیمارستان شهدای یافت آباد - ک.پ : 1377779997
  • ، ،