شرکت صنایع الکترونیک آدنیس

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه تهران کرج - وردآورد - بلوار اصلی - ش. 100