دکتر شاهین قاسمی

  • مدیر - شاهین قاسمی
  • تهران - منطقه 18 - یافت آباد - بلوار الغدیر - بیمارستان شهدای یافت آباد - ک.پ : 1377779997
  • ، ،