دنیای کامپیوتر

  • مدیر - زارع
  • رباط کریم - شهر جدید پرند - بخشداری - مرکز کامپیوتر - طبقه همکف - واحد 7