پارسیان شیمی

  • مدیر - قنبرپور
  • تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - ک. خدابنده لو - پ. 52 - ک.پ : 1116634684
  • ،