مکتب القائم

  • تهران - منطقه 12 - وحدت اسلامی - روبروی اداره آگاهی - خ. پهلوان حسن - ک. حیدری

مکتب القائم در یک نگاهشنبه شب ها ساعت 19:30 الی 21:30

قرائت قرآن و حدیث کسا

توسل

تدبر در قرآن
ارزیابی