سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

  • تهران - منطقه 16 - م. شوش - خ. فداییان اسلام - روبروی بیمارستان مهدیه - ک.پ : 11867
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 1 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 16 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 17 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 18 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 19 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 2 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 20 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 22 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی