کارخانه روغن موتور ایران

  • مدیر - عباس علی اسلامی
  • تهران - منطقه 20 - کهریزک - کیلومتر 2 - بلوار حسین آباد