کارگاه صنعتی پوریا

  • مدیر - طاهری
  • تهران - منطقه صنعتی خرمدشت - بلوار اصلی - نبش خیابان دوم شرقی - پ. 232
کلمات کلیدی :

برشکار

|

برشکاری

|

خمکار

|

خمکاری

|

ورق

ارزیابی