ش. 1046 - علی زاده، محمود

  • مدیر - محمود علی زاده
  • تهران - منطقه 2 - بهبودی - بالاتر از نصرت - نرسیده به صالحیان - پ. 243
  • ،