مهان صنعت (پایدار)

  • مدیر - حسن زاده
  • البرز - کرج - ملارد - ویلای جنوبی - بعد از میدان - ک. دوم - سمت چپ