دکتر سیدعلی موسوی

  • مدیر - سیدعلی موسوی
  • تهران - منطقه 15 - بلوار ابوذر - پل پنجم - مجتمع پزشکی الزهرا - ک.پ : 1779713111
  • ، ،
مستقردر :

نامجو (گرگان) - نوار قلب
ارزیابی