بانک ملی - شعبه پرستار - کد 1001

  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - روبروی خیابان دوم نیروی هوایی - ک.پ : 1766695164
  • ،