شرکت پارستل

  • مدیر - نادر پازوکی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 6 - پ. 22 - ک.پ : 1511743513
کلمات کلیدی :

الکترونیک

|

مخابرات

ارزیابی