حلاجی - نمایندگی کنکو کانادا

  • مدیر - وحید حلاجی
  • هرمزگان - بندرعباس - بلوار شهدا - به سمت راه آهن - ک. آلاله 6
  • ،