بانک ملت - شعبه بازار سنگ و فلزات - کد 64444

  • تهران - منطقه 15 - فداییان اسلام - روبروی ایستگاه تهران - بازار سنگ ساختمانی - ک.پ : 1851614779
  • ،