بنی هاشم

  • تهران - منطقه 4 - امین (خاک سفید) - خ. داریوش سلطانی - خ. ربیعی
ارزیابی