ش. 850 - بیات، رحمن

  • مدیر - رحمن بیات
  • تهران - منطقه 9 - مهرآباد جنوبی - خ. شمشیری - بین مسجد و مخابرات - پ. 55
  • ،