سیمان کردستان

  • کردستان - بیجار - جاده تکاب - کیلومتر 5
  • ،
ارزیابی