ری بار

  • مدیر - تقی کرمانی
  • تهران - منطقه 15 - فداییان اسلام - نرسیده به میدان شوش - ایستگاه ممتاز - روبروی پمپ بنزین 105 - پ. 643 - ک.پ : 1857663173
ارزیابی