بانک ملی - شعبه مالیات های شرق تهران - کد 936

  • تهران - منطقه 4 - م. رسالت - خ. نیروی دریایی - ساختمان وزارت دارایی - ک.پ : 1676913973