دکتر زهرا حاجی عباسی

  • مدیر - زهرا حاجی عباسی
  • تهران - منطقه 3 - م. ونک - ک. صانعی - پ. 1/2 - مجتمع پزشکی جراحی فک و صورت - ط. اول - ک.پ : 1969945811