شرکت فرآیند شیمی

  • مدیر - فرید محقق
  • دماوند - رودهن - بومهن - شهرک صنعتی - شهرک کشاورزی - ک. صاحب الزمان