همشهری - شعبه 7 تیر

  • مدیر - محمدرضا حفیظی
  • تهران - منطقه 7 - مفتح (روزولت) شمالی - نرسیده به میدان 7 تیر - نبش کوچه پارس - لپ. 1 - ط. اول - ک.پ : 1588934617