امیر و غزال - شمال شرق

  • تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - فلکه سوم - خ. طاهری - خ. 196 غربی