شرکت ریزبنیاد

  • مدیر - عباس طبایی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ک. ادایی - پ. 1 - ط. دوم - واحد 3 - ک.پ : 15336
  • ،