طالقانی

  • تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - فلکه سوم - خ. 196 شرقی - خ. 135 شرقی - خ. امین زاده - خ. طالقانی
ارزیابی