علوم پزشکی سبزوار - دانشکده پیراپزشکی

  • خراسان رضوی - سبزوار - بلوار توحید شهر - بالاتر از مزار شهدای گمنام - ساختمان پردیس