دکتر سیدعلی رضا مرندی

  • مدیر - سیدعلی رضا مرندی
  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - پ. 59 - بیمارستان ساسان - ک.پ : 1415983391