بیمارستان رویین تن آرش - تامین اجتماعی

  • تهران - منطقه 4 - فرجام - خ. باغدارنیا - نبش کوچه 160/1 غربی - ک.پ : 1653915981
مستقرها :

دکتر اشرف معینی - متخصص زنان و زایمان
دکتر آذین صابری - متخصص جراحی عمومی
دکتر زهرا عسگری - متخصص زنان و زایمان
دکتر مرضیه وحید دستجردی - متخصص زنان و زایمان
دکتر منصور اشرفی نیا - متخصص زنان و زایمان
ارزیابی