پارس آتنا دژ

  • مدیر - گل مر بحری تبریزی فرد
  • تهران - منطقه 2 - ستارخان - بعد از چهارراه خسرو - پ. 882

پارس آتنا دژ در یک نگاهشرکت پارس آتنا دژ (پاد) با فراهم کردن محیطی برای رشد و یادگیری مستمر متخصصان خود و با استفاده از دانش روز در تکنولوژی امنیت اطلاعات و ارتباطات به ارائه خدمات زیر به کلیه سازمان‌ها و موسسات تجاری در سراسر ایران میپردازد: 1.مشاوره و ارائه راه حل های فراگیر امنیتی 2. پشتیبانی و نگهداری پروژه های امنیتی 3. طراحی، راه اندازی و نگهداری امنیت شبکه و اطلاعات 4. آموزش تخصصی دوره های امنیت شبکه و اطلاعات 5. ارائه تجهیزات
ارزیابی