کارخانه فستوپنوماتیک

  • مدیر - محمدتقی الموتی نیا
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 8 - خ. شانزدهم - ک. ششم - پ. 2
ارزیابی