صنایع میثاق افزار

  • مدیر - رحمت اله - منصور بیات - مطیع
  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - کیلومتر 8 - ایستگاه خاور - جاده حسین آباد - پ. 110
  • ،