تهران - حوزه 751 الی 800 و 1801 الی 1850 (ش. 15)

  • تهران - منطقه 15 - 17 شهریور - چهارراه رضایی - پاساژ رضوان - ط. سوم
  • ،