اداره ورزش و جوانان استان کردستان

  • کردستان - سنندج - پاسداران - خ. تعریف - مجموعه ورزشی استقلال
کلمات کلیدی :

وزارت

زیرمجموعه‌ی :

وزارت ورزش و جوانان کشور - وزارت ورزش و جوانان
ارزیابی