بانک صادرات - شعبه شهاب خودرو - کد 822

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 7 - روبروی پارس خودرو - ک.پ : 1399734811