ارتباطات دلیجان سبز

  • مدیر - جمشیدی
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - برج امیرپرویز - ط. نهم - واحد 94 - ک.پ : 1969955189