دکتر محمود امامی نایینی

  • تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهانی - ک. 24 - پ. 9 - ک.پ : 15869
مستقردر :

بیمارستان صدر - تامین اجتماعی (به آفرین) - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی