پردیس تک

  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. سنایی - ک. ششم - ش. 39 - ط. سوم - ک.پ : 1585655318
  • ،