شرکت خانیران مبدل

  • مدیرعامل - علی قاسمی
  • تهران - منطقه 4 - دماوند - جنب پمپ گاز - ک. خانیران - پ. 153 - ک.پ : 1746745111
  • ، ،