وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

  • تهران - منطقه 1 - م. نوبنیاد - خ. لنگری - ک.پ : 1957975713
زیرمجموعه‌ها :

اداره بازنشستگی نیروهای مسلح - مرکز و جنوب تهران - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان اتکا - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح - ساختمان مرکزی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ستاد فرماندهی نیروی هوایی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ستاد مرکزی نیروی دریایی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ستاد مرکزی نیروی زمینی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
صنایع هواپیمایی ایران - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ارزیابی