گلستان - ایران نوکیا

  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - خ. ایران زمین - مجتمع تجاری گلستان - واحد 172 - ک.پ : 1465813331
  • ، ،