شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران

  • مدیر - امرالهی
  • تهران - منطقه 6 - گاندی - ک. یکم - پ. 17 - ک.پ : 1517616313
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
ارزیابی