دکتر زهرا فدکی

  • مدیر - زهرا فدکی
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - خ. خاقانی - نبش خیابان عطاری مقدم - بیمارستان جواهری