مسجد چهارده معصوم

  • مدیر - جزنی
  • تهران - منطقه 10 - قزوین - خ. سبحانی (16 متری امیری) - 10 متری شهیدمسعود رضوان - ک.پ : 1351896153