رنا - کد 630

  • مدیر - سودبر
  • اسلام شهر - بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) - بعد از سه راه آدران - نبش خیابان رینگ کار