رنا - کد 625

  • مدیر - امینی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - جاده مرند - نرسیده به پلیس راه