بیمارستان بهارلو - تامین اجتماعی

  • مدیر - صادق نیت
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - خ. بهداری - نبش خیابان انبار نفت - ک.پ : 1339973111
مستقرها :

دکتر حسن جمشیدیان - متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری تناسلی
دکتر ضیااله حکیمیان - متخصص جراحی عمومی
دکتر محسن افشین منش - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
ارزیابی